Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia dla osób dorosłych trwają 60 lub 90 min. (blok 2 × 45 min.). 

Na zajęciach kładziemy nacisk na komunikację koncentrując się na najważniejszych sprawnościach, czyli mówieniu oraz rozumieniu ze słuchu. 

Oprócz tego nasi uczniowie przechodzą szeroko pojęty trening językowy i interkulturowy co podnosi efektywność nauki. 

Na życzenie wprowadzamy elementy języka specjalistycznego.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić jakość i szybki postęp w nauce.

profis zajecia dla doroslych

Dorosłym będącymi uczniami szkoły Profis oferujemy:

 • praktyczne zajęcia ukierunkowane na codzienną komunikację,
 • nowoczesny podręcznik, skuteczny program nauczania oraz wykorzystanie najnowszych technologii,
 • rozwijanie autonomii oraz wzmacnianie motywacji (system wyzwań językowych),
 • zapoznawanie z nowymi technikami i trendami uczenia się,
 • przygotowanie do certyfikatów językowych,
 • poszerzanie materiału o język specjalistyczny (w zawodzie, w biznesie),
 • naukę z doświadczonymi trenerami językowymi,
 • w przypadku zajęć grupowych odpowiedni dobór grupy pod względem wiekowym oraz poziomu zaawansowania,
 • bezstresowe zajęcia w sympatycznej atmosferze przy kawie lub herbacie,
 • fachowe określenie obecnego poziomu zaawansowania,
 • coaching językowy,
 • elastyczne godziny zajęć,
 • trening interkulturowy,
 • e-learning wewnętrzny,
 • certyfikat określający aktualny poziom językowy.

Zapraszamy Państwa, niezależnie o wieku, do Szkoły Języków Obcych Profis.
Z nami języki nie będą Ci obce.

Jeden język ustawi cię w korytarzu życia
Facebook
Instagram
YouTube